Monday, March 05, 2007

Check out my new address.....

Thanks for stopping by! I've made the move to Wordpress, so check me out there if you'd like to see what I've been up to! You can find me at: www.knittymuggins.wordpress.com Hope to see you soon!

1 comment:

syneloi said...

Wspólnota Mieszkańców Wszechświata wprowadzi w czasie jednej kadencji w kraju, w którym będzie posiadała dostateczną władzę:

1.- Bezwarunkową Amnestię dla wszystkich osób przebywających w miejscach pozbawienia ich wolności z wyłączeniem osób, które naruszyły prawa uznane za zbrodnie opisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
2.- Bezwarunkową Amnestię dla wszystkich osób posiadających długi wobec Skarbu Państwa.
3.- Dodatni budżet państwa czyli przynoszący zysk w postaci dywidend obywatelom tego kraju.
4.- Prawa zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia.
http://sites.google.com/site/naszawmw/